PERSKINDOL CLASSIC

ตัวยา Levomenthol, Pine Needle Oil, Orange Oil, Wintergreen Oil, Bergamot Oil (Free of Furocumarin), Lemon Oil, Rosemary Oil, Lavender Oil, Terpineol, Terpenyl Acetate
บรรเทาอาการ ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อตึง

PERSKINDOL CLASSIC SPRAY

PERSKINDOL CLASSIC GEL

 • ลักษณะและวิธีการใช้ เพอสกินดอล คลาสสิค

  เพอสกินดอล คลาสสิค มีจำหน่ายในรูปเจล และสเปรย์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอก สำหรับบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและปวดข้อ อันเกี่ยวเนื่องจากกระดูกไขข้ออักเสบ (arthritis), ปวดคอ, ปวดหลัง, เส้นตึงกล้ามเนื้อตึง

  อาการเจ็บจากการเล่นกีฬา tennis elbow, เคล็ดขัดยอก และอาการฟกช้ำ ตัวยาจะถูกดูดซึมเข้าสู่ผิวหนัง ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีคราบเหลือทิ้งไว้ ตัวยาไม่เหนียวเหนอะ, ไม่ติดมือหรือเสื้อผ้า เพอสกินดอล คลาสสิค เมื่อทาครั้งแรกจะรู้สึกเย็น เมื่อทิ้งไว้สักครู่จะถูกดูดซึมและทำให้รู้สึกอุ่นขึ้น

 • วิธีการใช้ เพอสกินดอล คลาสสิค

  สเปรย์ : ใช้พ่นบริเวณที่เป็นวันละ 3 ถึง 4 ครั้ง นวดเบาๆ จนกระทั่งเพอสกินดอลซึมซาบเข้าผิวหนัง ถ้าใช้บริเวณข้อต่อพร้อมกับวัสดุห่อหุ้ม ควรใช้วัสดุที่โปร่งให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

 • ข้อห้ามในการใช้ เพอสกินดอล คลาสสิค

  ไม่ควรใช้ เพอสกินดอล คลาสสิค บริเวณเนื้อเยื่ออ่อน หรือแผลเปิด ไม่ควรใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ต่อส่วนประกอบของตัวยานี้

 • อาการข้างเคียง

  พบว่าการใช้ เพอสกินดอล คลาสสิค ไม่ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงแต่อย่างใด อาจะปรากฎรอยแดงจางๆ บนผิวหนัง แต่ไม่มีอันตรายแต่อย่างใด

 • ข้อควรระวัง

  เก็บให้พ้นจากมือเด็ก เป็นยาใช้ทาภายนอกเท่านั้น อย่าให้ตัวยาถูกตาหรือเนื้อเยื่ออ่อน หลังจากยาหมดอายุห้ามนำมาใช้ อย่าใช้กับแผลสด อย่าใช้ผ้าพัน ถ้าผิวหนังบอบบางให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้

 • ขนาดบรรจุ

 • ลักษณะและวิธีการใช้ เพอสกินดอล คลาสสิค

  เพอสกินดอล คลาสสิค มีจำหน่ายในรูปเจล และสเปรย์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอก สำหรับบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและปวดข้อ อันเกี่ยวเนื่องจากกระดูกไขข้ออักเสบ (arthritis), ปวดคอ, ปวดหลัง, เส้นตึงกล้ามเนื้อตึง

  อาการเจ็บจากการเล่นกีฬา tennis elbow, เคล็ดขัดยอก และอาการฟกช้ำ ตัวยาจะถูกดูดซึมเข้าสู่ผิวหนัง ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีคราบเหลือทิ้งไว้ ตัวยาไม่เหนียวเหนอะ, ไม่ติดมือหรือเสื้อผ้า เพอสกินดอล คลาสสิค เมื่อทาครั้งแรกจะรู้สึกเย็น เมื่อทิ้งไว้สักครู่จะถูกดูดซึมและทำให้รู้สึกอุ่นขึ้น

 • วิธีการใช้ เพอสกินดอล คลาสสิค

  เจล : ใช้ทาบริเวณที่เป็นวันละ 3 ถึง 4 ครั้ง นวดเบา ๆ จนกระทั้งเพอสกินดอลซึมซาบเข้าผิวหนัง ถ้าใช้บริเวณข้อต่อพร้อมกับวัสดุห่อหุ้ม ควรใช้วัสดุที่โปร่งให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

 • ข้อห้ามในการใช้ เพอสกินดอล คลาสสิค

  ไม่ควรใช้ เพอสกินดอล คลาสสิค บริเวณเนื้อเยื่ออ่อน หรือแผลเปิด ไม่ควรใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ต่อส่วนประกอบของตัวยานี้

 • อาการข้างเคียง

  พบว่าการใช้ เพอสกินดอล คลาสสิค ไม่ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงแต่อย่างใด อาจะปรากฎรอยแดงจางๆ บนผิวหนัง แต่ไม่มีอันตรายแต่อย่างใด

 • ข้อควรระวัง

  เก็บให้พ้นจากมือเด็ก เป็นยาใช้ทาภายนอกเท่านั้น อย่าให้ตัวยาถูกตาหรือเนื้อเยื่ออ่อน หลังจากยาหมดอายุห้ามนำมาใช้ อย่าใช้กับแผลสด อย่าใช้ผ้าพัน ถ้าผิวหนังบอบบางให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้

 • ขนาดบรรจุ